LG


LG PQRCVSL0QW Controller

LG PQRCVSL0QW Controller

$209.00 Incl GST
$190.00 Excl GST

View Product
LG B30AWY-7G6 8.8kW 1 Phase Ducted Unit

LG B30AWY-7G6 8.8kW 1 Phase Ducted Unit

$3,086.00 Incl GST
$2,805.45 Excl GST

LG B36AWY-7G6 9.9kW 1 Phase Ducted Unit

LG B36AWY-7G6 9.9kW 1 Phase Ducted Unit

$3,456.00 Incl GST
$3,141.82 Excl GST

LG B42AWY-7G6 12.3kW 1 Phase Ducted Unit

LG B42AWY-7G6 12.3kW 1 Phase Ducted Unit

$4,196.00 Incl GST
$3,814.55 Excl GST

LG B55AWY-7G6 15.0kW 1 Phase Ducted Unit

LG B55AWY-7G6 15.0kW 1 Phase Ducted Unit

$4,512.00 Incl GST
$4,101.82 Excl GST

LG B62AWY-9L6 18.0kW 3 Phase Ducted Unit

LG B62AWY-9L6 18.0kW 3 Phase Ducted Unit

$5,502.00 Incl GST
$5,001.82 Excl GST

LG B70AWY-9L6 20.0kW 3 Phase Ducted Unit

LG B70AWY-9L6 20.0kW 3 Phase Ducted Unit

$6,341.00 Incl GST
$5,764.55 Excl GST

LG E32AWN-13 9.0kW Split System

LG E32AWN-13 9.0kW Split System

$1,952.00 Incl GST
$1,774.55 Excl GST

View Product
LG MS07AH2 Multi Indoor (head only)

LG MS07AH2 Multi Indoor (head only)

$355.00 Incl GST
$322.73 Excl GST

View Product
LG MS09AH2 Multi Indoor (head only)

LG MS09AH2 Multi Indoor (head only)

$397.00 Incl GST
$360.91 Excl GST

View Product
LG MS12AH2 Multi Indoor (head only)

LG MS12AH2 Multi Indoor (head only)

$427.00 Incl GST
$388.18 Excl GST

View Product
LG MS18AH2 Multi Indoor (head only)

LG MS18AH2 Multi Indoor (head only)

$466.00 Incl GST
$423.64 Excl GST

View Product
LG MS24AH2 Multi Indoor (head only)

LG MS24AH2 Multi Indoor (head only)

$557.00 Incl GST
$506.36 Excl GST

View Product
LG NHXM50D3A1 Low Static Ducted Unit

LG NHXM50D3A1 Low Static Ducted Unit

$737.00 Incl GST
$670.00 Excl GST

View Product
LG NHXM70D3A1 Low Static Ducted Unit

LG NHXM70D3A1 Low Static Ducted Unit

$792.00 Incl GST
$720.00 Excl GST

View Product
LG P28AWN-14 8.0kW Split System

LG P28AWN-14 8.0kW Split System

$2,153.00 Incl GST
$1,957.27 Excl GST

View Product
LG UBN24R 6.8kW Slim Ducted Split Air Conditioner

LG UBN24R 6.8kW Slim Ducted Split Air Conditioner

$2,618.00 Incl GST
$2,380.00 Excl GST

LG UBN36R 9.5kW Slim Ducted Split Air Conditioner

LG UBN36R 9.5kW Slim Ducted Split Air Conditioner

$3,685.00 Incl GST
$3,350.00 Excl GST

LG UHXM110MA1 11.2kW Outdoor Unit

LG UHXM110MA1 11.2kW Outdoor Unit

$2,764.00 Incl GST
$2,512.73 Excl GST

View Product
LG UHXM55MA1 5.3kW Outdoor Unit

LG UHXM55MA1 5.3kW Outdoor Unit

$1,672.00 Incl GST
$1,520.00 Excl GST

View Product
LG UHXM70MA1 7.0kW Outdoor Unit

LG UHXM70MA1 7.0kW Outdoor Unit

$2,022.00 Incl GST
$1,838.18 Excl GST

View Product
LG UHXM90BA0 Outdoor Unit

LG UHXM90BA0 Outdoor Unit

$2,816.00 Incl GST
$2,560.00 Excl GST

View Product