Cable


SDI 1 Core 1.5mm PVC/PVC Red Core What 450/750V

SDI 1 Core 1.5mm PVC/PVC Red Core What 450/750V

$74.50 Incl GST
$67.73 Excl GST

Cable Flat 1.5mm Twin & Earth 100m Roll

Cable Flat 1.5mm Twin & Earth 100m Roll

$114.40 Incl GST
$104.00 Excl GST

Cable Data Inst 7/040 1Pr Ov Screened 100m Roll

Cable Data Inst 7/040 1Pr Ov Screened 100m Roll

$145.20 Incl GST
$132.00 Excl GST

Cable Flat 2.5mm Twin & Earth 100m Roll

Cable Flat 2.5mm Twin & Earth 100m Roll

$168.50 Incl GST
$153.18 Excl GST

“Blue” Cable Flat 1.5mm 3C&E 100m Roll

“Blue” Cable Flat 1.5mm 3C&E 100m Roll

$193.60 Incl GST
$176.00 Excl GST

“Orange” Cable Circular.1.5mm 3C&ECC 450/700v 100m Roll

“Orange” Cable Circular.1.5mm 3C&ECC 450/700v

$200.40 Incl GST
$182.18 Excl GST

Cable Flat Twin 4mm 2C & E 100m Roll

Cable Flat Twin 4mm 2C & E 100m Roll

$285.15 Incl GST
$259.23 Excl GST

Cable Flat Twin 6mm Twin & Earth 100m Roll

Cable Flat Twin 6mm Twin & Earth 100m Roll

$417.90 Incl GST
$379.91 Excl GST